นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายนายสาคร สีตะวัน และนายปราโมทย์ บุญสม รองนายก อบต.จางเหนือ มอบผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2567

 

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายนายสาคร สีตะวัน และนายปราโมทย์ บุญสม รองนายก อบต.จางเหนือ มอบผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2567  เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window