เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายให้ นายสาคร ศรีตะวัน รองนายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้จัดทำ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก
  2. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นผลให้คนและสัตว์ ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า
  3. เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวซึ่งเป็นพาหะที่สำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าให้อยู่ในจำนวนที่พอเหมาะ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการควบคุมโรค
  4. เพื่อให้ประชาชนที่มีสุนัขและแมวในครอบครองมีจิตสำนึกในการเลี้ยงดูสุนัขและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขในครอบครองไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ปล่อยให้เป็นสุนัขเร่ร่อนจรจัด ซึ่งจะเป็นปัญหาสังคมและเป็นพาหะนำโรคร้ายไปสู่คน
  5. เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและบูรณาการการดำเนินงานให้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจางเหนือ

 

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window