คณะผู้บริหาร

นายสมคิด วงศ์ปัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ 087-1848435
อีเมล์ : saraban_06520204@dla.go.th
นายสาคร สีตะวัน
รองนายก อบต.จางเหนือ
โทร. 087-1823547
นายปราโมทย์ บุญสม
รองนายก อบต.จางเหนือ
โทร. 086-1987870
น.ส.กนัชชา ไชยะเสน
เลขานุการนายก อบต.จางเหนือ
โทร. 092-5049442

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window