การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ