ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการเศษหินคลุกเพื่อสาธารณประโยชน์

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมด้วยนางสาวกณัชชา ไชยะเสน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการเศษหินคลุกเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ ลานหินคลุก กฟผ.แม่เมาะ