เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม หมู่ที่ 4 บ้านทาน ตำบลจางเหนือ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และนายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม หมู่ที่ 4 บ้านทาน ตำบลจางเหนือ