ลงพื้นที่สำรวจ จุดซ่อมแซมบ้านผู้พิการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้พิการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ งานพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่สำรวจ จุดซ่อมแซม บ้านผู้พิการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้พิการ