ประชาสัมพันธ์เทศบาลบ้านสา ราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายยืน ฟั่นตื้อ – ลำห้วยแป้น) หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายยืน ฟั่นตื้อ – ลำห้วยแป้น) หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window