ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านสา ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต (จากบ้านนายสมชัย ฟังเย็น – บ้านนายสมบูรณ์ มีกำไร) หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ดาดลำเหมืองคอนกรีต (จากบ้านนายสมชัย ฟังเย็น- บ้านนายสมบูรณ์ มีกำไร) หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window