ซ่อมแซมถนนสายบ้านนาแช่

วันที่ 25 มีนาคม 2565นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้มอบหมายให้นายสาคร สีตะวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และนายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ซ่อมแซมถนนสายบ้านนาแช่

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window