ซ่อมแซม และสร้างลูกระนาด ถนนสายบ้านทาน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้มอบหมายให้นายสาคร สีตะวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และนายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ซ่อมแซม และสร้างลูกระนาด ถนนสายบ้านทาน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window