ประชาสัมพันธ์การให้บริการเคลื่อนที่ ธนาคารออมสิน (สาขาแม่เมาะ) จะมาให้บริการ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การให้บริการเคลื่อนที่ ธนาคารออมสิน (สาขาแม่เมาะ) จะมาให้บริการ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
1. เปิดบัญชี และทำบัตร ATM
2.สินเชื่อรายย่อย หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
3.Mobile banking (MYMO)
ในวัน อังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
สำหรับผู้ที่เปิดบัญชี ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 แล้วยังไม่ได้รับสมุดบัญชี ให้มารับสมุดบัญชีได้ในวัน อังคาร ที่ 5 เมษายน 2565