ลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านชำขอน

วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านชำขอน