ลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านกอรวก

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านกอรวก