ตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window