ประชุมหารือเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ประชุมหารือเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ