ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ แถลงนโยบาย
วันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เวลา 09.30 น.

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window