โครงการจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” อำเภอแม่เมาะ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ กิจกรรม “จิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน อำเภอแม่เมาะ” ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้างวังตม หมู่ที่ 5 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window