ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านนาแช่ – ช้างกลิ้ง บ้านนาแช่ หมูที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window