“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาทฯ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ความว่า

“ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษา อบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ และคุณ ธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวม”

-ขอทรงพระเจริญ-

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window