โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สำหรับรายเก่าที่ยื่นเอกสารไม่ครบ สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ที่ อบต.จางเหนือ

และขอแจ้งผู้ที่มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กเกิด ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สมาชิกในครัวเรือน หากใครที่มีรายได้ประจำ ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
2. ขอสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนในครัวเรือน (เฉพาะคนที่มี)
ยื่นเอกสารได้ที่ อบต.จางเหนือ…ขอบคุณคะ

เอกสารต้องครบถ้วนตามนี้ค่ะ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window