จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ