วันที่ 11 มกราคม 2567 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลจางเหนือ (การทำพิมเสนและสเปรย์ตะไคร้หอม) ประจำปี 2567 ณ อบต.จางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 11  มกราคม 2567 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลจางเหนือ (การทำพิมเสนและสเปรย์ตะไคร้หอม) ประจำปี 2567 ณ อบต.จางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อนำสมุนไพรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มสร้างกระบวนการทำงานและมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์