ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในพื้นที่ตำบลจางเหนือ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ถนน

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และเจ้าหน้าที่ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในพื้นที่ตำบลจางเหนือ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ถนน