มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ

วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นางสาวกณัชชา ไชยะเสน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ