พัฒนาบริเวณข้างถนนสายนาแช่-สบจาง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจรของประชาชน

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นายสาคร สีตะวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และเจ้าหน้าที่/พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พัฒนาบริเวณข้างถนนสายนาแช่-สบจาง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจรของประชาชน