ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้พิการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นายสาคร สีตะวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ งานพัฒนาชุมชน และกองช่าง อบต.จางเหนือ ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้พิการ 7