มอบรถจักรยาน จำนวน 1 คัน ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ เพื่อเป็นของรางวัลมัจฉากาชาด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ชุ่มวงศ์ มอบรถจักรยาน จำนวน 1 คัน ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ เพื่อเป็นของรางวัลมัจฉากาชาด เนื่องในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566