วันที่ 23 กันยายน 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ บุญสม รองนายก อบต.จางเหนือ เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน