วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. นายสมคิด วงค์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายให้นายปราโมทย์ บุญสม รองนายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังตม

 

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 นายสมคิด วงค์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายให้นายปราโมทย์ บุญสม รองนายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังตม วัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดโรคติดต่อที่เกิดจากแมลง เพื่อควบคุม และป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากแมลง เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการควบคุมโรคติดต่อในชุมชน