วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลจางเหนือ ประจำปี 2565

 

        วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลจางเหนือ ประจำปี 2565โดยการนำของ ท่านสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลจางเหนือ โดยมี ท่านธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลจางเหนือ