นายสมคิด  วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.จางเหนือ และอาสาสมัครปศุสัตว์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 เพื่อร่วมกันควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน โดยให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว