เรื่อง ถวายเทียนพรรษาวัดในพื้นที่ตำบลจางเหนือ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมคณะบริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดในพื้นที่ตำบลจางเหนือ ร่วมกับ คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และผู้นำตำบลจางเหนือ