เรื่อง สำรวจพื้นที่สร้างโรงน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ สร้างโรงน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่