ประชาสัมพันธ์เทศบาลบ้านสา ราคากลางโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายมานิตย์ บุญเตี่ยม – บ้านนายกระสาย เกศนาวา) หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายมานิตย์ บุญเตี่ยม – บ้านนายกระสาย เกศนาวา) หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window