ประชาสัมพันธ์เทศบาลบ้านสา ราคากลางโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านคำรณ หน้าชม-ลำป้วยแป้นทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายคำรณ หน้าชม-ลำป้วยแป้นทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window