ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้าง งานคอนกรีต โครงสร้าง คาน งานเหล็กเสริม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ บ้านทาน หมู่ที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้าง งานคอนกรีต โครงสร้าง คาน งานเหล็กเสริม ให้ได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาจ้างโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window