รับมอบน้ำดื่ม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิดตำบลจางเหนือ สนับสนุนโดย โตโยต้าลำปาง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้คณะบริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ รับมอบน้ำดื่ม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิดตำบลจางเหนือ สนับสนุนโดย โตโยต้าลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ขอเป็นตัวแทนประชาชนตำบลจางเหนือ ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาส นี้