ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้ผู้ป่วยโควิด

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมคณะบริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจางเหนือ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้ผู้ป่วยโควิด สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ขอเป็นตัวแทนประชาชนตำบลจางเหนือ ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาส นี้