ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมคณะบริหาร และนายสมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ร่วมกับผู้นำชุม อสม. ทุกหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม อบต.จางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window