ร่วมตรวจรับท่อทีอีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งหมู่ที่ 2

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมคณะบริหาร และนายสมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมตรวจรับท่อทีอี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในพื้นที่ หมู่ที่ 7บ้านจางเหนือพัฒนา และหมู่ที่ 2 บ้านนาแช่ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้ขอรับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา และได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำห้วยแหน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรหมู่ ที่ 2 บ้านนาแช่

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window