ประชุมเพื่อสอบทานข้อมูล และร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ นายสมาน เพ็งสว่าง ปลัด อบต.จางเหนือ และผู้นำชุม อสม. ตำบลจางเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประชุมเพื่อสอบทานข้อมูล และร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของ คนจนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ ตำบลจางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window