ปรึกษาหารือเรื่องการขอใช้น้ำและการพัฒนา อบต.จางเหนือ

นายกสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมรองนายก และ ปลัด อบต.จางเหนือ กราบนมัสการครูบาวุธ ณ วัดป่าชำขอน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการขอใช้น้ำ พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับ ดร.ต้อ เพื่อร่วมกันพัฒนาตำบลจางเหนือต่อไป