สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564