ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันและศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง  1444 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นและข่าวสารต่าง ๆ ในวันและเวลาราชการและหากต้องการติดต่อนอกวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ”สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อรับข่าวสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด”

เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และ การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตาสับปะรด 

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “Smart Vote”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก (Smart Vote) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้สมัครพรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดได้ที่
ระบบแอนดรอยด์
ระบบ iOS