โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 อำเภอแม่เมาะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือและหน่วยงานราชการในอำเภอแม่เมาะ ร่วมมอบบ้าน “โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564” ให้กับนางอิ๊ด เพชรรัตน์ ราษฎรตำบลจางเหนือ ณ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window