โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าวัด บ้านทาน หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าวัด บ้านทาน หมู่ที่ 4 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงานขนาดกว้าง 34.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window