โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนายบุญมี หล้าปาวงค์ บ้านนาสันติราษฎร์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายบุญมี หล้าปาวงค์ บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ มฐบร.106/53 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window