ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมสะพานข้ามห้วยแม่แป้น ข้างบ้านนายสงวน นันไชย บ้านกอรวก หมู่ที่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window