อบต.จางเหนือร่วมประชุมลงนาม​ MOU ร่วมกับ​ ม.ราชภัฏลำปางผ่านระบบออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือร่วมประชุมลงนาม​ MOU ร่วมกับ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้โครงการยกระบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันร่วมกับ อปท. และภาคีเครือข่ายจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window